Termotom kot del Kluba slovenskih podjetnikov

Vodstvo

Uspešno delovanje Termotoma prepoznano tudi v Klubu slovenskih podjetnikov

V Termotomu smo ponosni člani Kluba slovenskih podjetnikov (SBC). Predstavljamo se kot podjetje, ki se zaveda vpliva domačih slovenskih podjetij na uspešno gospodarstvo Slovenije. Združevanje slovenskih podjetnikov in podjetij je ključ do uspešnega skupnega delovanja.

Sama vizija in poslanstvo kluba sovpadata z vizijo podjetja Termotom. Gre za namen ustvarjanja pozitivnega poslovnega okolja v Sloveniji, izboljšanja pogojev v poslovnem svetu ter ustvarjanja novih povezav in s tem krepitev ugleda slovenskega gospodarstva. Eno izmed vodil kluba slovenskih podjetnikov je tudi ohranjanje »gentleman« odnosa med samimi člani.

Povezovanje z ostalimi člani znotraj vodi do sodelovanja in posledično vstopa na mednarodni trg. S tem krepimo mednarodne povezave ter ohranjamo stabilnost in ugled tako našega podjetja kakor tudi samega kluba in slovenskega gospodarstva. 

Šest zlatih vodil kluba nam zapoveduje delovanje za razvojni preboj in nadpovprečno delovanje slovenskega podjetniškega prostora. 

Veliko število članov SBC kluba je le še en pokazatelj, da smo se s priključitvijo klubu odločili za pravo potezo.

SBC
Direktor podjetja Termotom d.o.o.

Šest zlatih vodil kluba nam zapoveduje tudi delovanje za razvojni preboj in nadpovprečno delovanje slovenskega podjetniškega prostora. Šesto vodilo SBC pravi: »Povezovanje z lokalno skupnostjo za razvoj podjetništva in preprečevanje revščine.« To dosežemo z skupno podporo nacionalnih projektov, povezovanjem znotraj lokalnega podjetništva ter ustvarjanjem dodatnih delovnih mest. S tem krepimo socialno varnost in ustvarjamo več možnosti in zaposlitev, ki so nujno potrebne za ohranjanje konkurenčnega trga dela.

»Veliko podjetje je nekoč bilo majhno podjetje« – Richard Branson